غضنفر
زارافات و گولمَجه

 

مطلبي ارسال نشده است
آرشیو
مطلبي ارسال نشده است
سون یازی لار
 
یولداش لار
 
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :